Ručice za nameštaj

Naziv

dužina

obrada

R14.96.6

96 mm

Inox

R14.128.6

128 mm

Inox

R14.160.6

160 mm

Inox

R14.192.6

192 mm

Inox

R14.224.6

224 mm

Inox

R14.256.6

256 mm

Inox

R14.320.6

320 mm

Inox

R14..480.6

480 mm

Inox

R14.512.6

512 mm

Inox

R14.640.6

640 mm

Inox

R14.780.6

780 mm

Inox