Postolja za stolove

Baza stola MK – 400 i MK – 500 imaju široku primenu. Neki od prostora gde se mogu naći su:
kafići, restorani, kancelarijski prostor….
Ovaj model zbog svoje geometrijske forme preporučljiv je za četrvtaste ploče stola.
Bazu čine:

 • Donja ploča stola koja je teška, a samim tim i stabilna. Izrađena je od metalne ploče koja je plastificirana u strukturnu boju. Sa donje strane ploče nalaze se stopice za finu nivelaciju.
 • Vertikalni stub kvadratnog preseka izrađen od kvadratne cevi.
 • Gornja ploča stola kvadratnog oblika koja omogućava spajanje baze i ploče stola.

Baza je pričvršćena vijcima tako da se lako montira.

Naziv

visina

obrada

MK400.6.60.720.1

400×400 mm

bela

MK400.6.60.720.2

400×400 mm

crna

MK400.6.60.720.3

400×400 mm

alumin

Napomena: Preporučena ploča stola do 600x600mm ili okrugla do fi650mm

Naziv

visina

obrada

MK500.6.60.720.1

500×500 mm

bela

MK500.6.60.720.2

500×500 mm

crna

MK500.6.60.720.3

500×500 mm

alumin

Napomena: Preporučena ploča stola do 800x800mm ili okrugla do fi800mm

Baza stola SK – 400 ima široku primenu.
Neki od prostora gde se mogu naći su:

 • kafići,
 • restorani,
 • kancelarijski prostor

Bazu čine:

 • Donja ploča stola koja je teška, a samim tim i stabilna.Izrađena je od metalne ploče koja je obložena nerđajućim čelikom. Sa donje strane ploče nalaze se stopice za finu nivelaciju
 • Vertikalni stub kvadratnog preseka izrađen od nerđajućeg čelika
 • Gornja ploča stola kvadratnog oblika koja omogućava spajanje baze i ploče stola
 • Baza je pričvršćena vijcima tako da se lako montira.

Naziv

dimenzije

obrada

SK400.10.80.720.6

400×400 mm

inox

Napomena: Preporučena ploča stola do 900x900mm ili okrugla do fi1000mm

Baza stola MR – 400 i MR – 500 ima široku primenu.
Neki od prostora gde se mogu naći su:

 • kafići,
 • restorani,
 • kancelarijski prostor

Ovaj model zbog svoje geometrijske forme preporučljiv je za okrugle ploče stola.

Bazu čine:

 • Donja ploča stola koja je teška, a samim tim I stabilna.Izrađena je od metalne ploče koja je plastificirana u strukturnu boju. Sa donje strane ploče nalaze se stopice za finu nivelaciju
 • Vertikalni stub kvadratnog preseka izrađen od kvadratne cevi
 • Gornja ploča stola kvadratnog oblika koja omogućava spajanje baze I ploče stola
 • Baza je pričvršćena vijcima tako da se lako montira.

Naziv

dimenzije

obrada

MR400.6.76.720.1

Fi 400 mm

bela

MR400.6.76.720.2

Fi 400 mm

crna

MR400.6.76.720.3

Fi 400 mm

alumin

MR400.6.76.720.6

Fi 400 mm

inox

MR400.6.76.720.7

Fi 400 mm

inox sjaj

Napomena: Preporučena ploča stola do 600x600mm ili okrugla do fi600mm

Naziv

dimenzije

obrada

MR500.6.76.720.1

Fi 500 mm

bela

MR500.6.76.720.2

Fi 500 mm

crna

MR500.6.76.720.3

Fi 500 mm

alumin

MR500.6.76.720.6

Fi 500 mm

inox

MR400.5.76.720.7

Fi 500 mm

inox sjaj

Napomena: Preporučena ploča stola do 800x800mm ili okrugla do fi800mm